Přejít na obsah stránky

Společnost Energie AG Kolín a.s. vystupuje při zpracování osobních údajů v postavení správce osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ 63908298, se sídlem Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 216 581.

Kontaktní osobou pověřence u společnosti Energie AG Kolín a.s. je Jitka Kubíková, email jitka.kubikova@energiekolin.cz , tel. 321 724 229.

Práva subjektu osobních údajů je možné uplatnit na formuláři zaslaném držitelem poštovní licence podepsaném ověřeným podpisem nebo je možné jej vyplnit osobně na obchodních kancelářích nebo přímo u pověřence v sídle společnosti Energie AG Kolín a.s.

Přejít na navigaci