Přejít na obsah stránky

Vodoměry

Výměna vodoměrů

- prostřednictvím autorizovaného metrologického střediska KAPKA s.r.o.  nabízíme prodej všech typů vodoměrů na studenou, teplou a horkou vodu.

Bytové vodoměry, Domovní vodoměry, Průmyslové vodoměry, Speciální vodoměry (stoupačkové, suchoběžné, elektronické, hydrantové nástavce …)

  

Ověřování vodoměrů

    DN 13 - 300 mm

  

Úřední přezkoušení vodoměrů

- v případech, kdy má odběratel pochybnosti o správnosti údajů, které vodoměr naměřil

Cena za přezkoušení vodoměru

Přezkoušení vodoměru se provádí na žádost odběratele na základě
uzavřené smlouvy o přezkoušení.

Žádost o přezkoušení vodoměru ke stažení zde

Náklady v případě, že vodoměr vyhovuje požadavkům Zákona o 
metrologii č.505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů hradí
odběratel.


Cena pro rok 2016:

-  Odebrání vodoměru k přezkoušení 250,-Kč/ks

-  Dopravné

      Odebrání vodoměru u zákazníka 100,-Kč/ks

      Předání vodoměru do zkušebny 300,-Kč/ks

-  Přezkoušení - dle platného ceníku zkušebny, v závislosti na DN
   vodoměru, viz http://www.kapka-vodomery.cz/cenik-sluzeb/

  

Příslušenství

 - mosazné připojovací nástavce (šroubení) a těsnění velikostí ¾" až 2"

Přejít na navigaci