Přejít na obsah stránky

Pokud odebíráte pitnou vodu z veřejné sítě, podléhá její zdroj i proces úpravy a distribuce pravidelné laboratorní analýze kvality.

Pokud je vaším zdrojem pitné vody veřejná síť, pak zdroj pitné vody i její proces úpravy a distribuce podléhá pravidelné laboratorní analýze kvality pitné vody. Laboratorní rozbory zajišťují provozovatelé vodárenské sítě prostřednictvím akreditované laboratoře a nezávisle také příslušné hygienické stanice. Program kontroly se řídí Zákonem o ochraně veřejného zdraví. Rozbory pitných vod sledují zhruba 60 nejdůležitějších prvků, ale také chuť, barvu, vůni či tvrdost vody, která je důležitá pro některé domácí spotřebiče. Díky rozborům již u zdroje vody jsou technologie schopny přizpůsobit efektivně proces úpravy vody tak, aby její kvalita na výstupu odpovídala všem přísným hygienickým požadavkům.

Bakteriální nezávadnost dodává pitné vodě chlor. Pokud vám jeho zvýšený výskyt vadí kvůli zápachu, doporučujeme napustit co nejvíce vychlazenou vodu z kohoutku do džbánu či sklenice a nechat chvíli odstát. Chlor velmi rychle vyprchá, není nijak zdravotně závadný, má vliv pouze na vůni a případně chuť.

Platby za vodné a stočné odběratel poukazuje na účet provozovatele vodovodu a kanalizace, tedy společnosti Energie AG Kolín a.s.


Způsob úhrady:


  • složenkou - poštovní poukázkou
  • sdruženým inkasem SIPO
  • převodním příkazem z účtu odběratele
  • inkasním příkazem z účtu odběratele (přímé inkaso)
  • v hotovosti v pokladně na recepci Energie AG Kolín 

Přeplatky a nedoplatky jsou převáděny do dalšího zúčtovacího období, případně vrací dodavatel odběrateli.


Budete-li potřebovat další informace ohledně plateb za vodné a stočné,
využijte naši zákaznickou linku 321 737 171, 844 244 777

Změnu odběratele lze provést osobně v sídle Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, Kolín III., emailem, poštou. Vždy je nutné mít vyplněný formulář Oznámení o změně odběratele. Změnu odběratele lze provést až ve chvíli kdy je nový majitel zapsán v Katastru nemovitostí (dědictví, dar, koupě).

Přejít na navigaci