Přejít na obsah stránky

Provozní střediska a oddělení

Středisko

Vedoucí

Telefon

Email

Vodovod Kolín Erik Horníček 321 737 189 erik.hornicek@energiekolin.cz
Vodovod Kolín - okolí Roman Nekvapil 321 737 188 roman.nekvapil@energiekolin.cz
Vodovody Kostelec a okolí Jan Píša 321 697 036 jan.pisa@energiekolin.cz
Kanalizace Mgr. Pavel Konývka 321 679 110 pavel.konyvka@energiekolin.cz
Čistírny odpadních vod Ing. Jaroslava Drastilová 321 714 242 jaroslava.drastilova@energiekolin.cz
Vodovody Škvorecko Petr Mařík 606 685 315 petr.marik@energiekolin.cz
Úpravna vody Roman Lang 321 737 180 roman.lang@energiekolin.cz
Projekce Ing. Martin Soudek, Ph.D. 603 899 805 martin.soudek@energiekolin.cz
Vyjádření k dokumentaci Jiří Funda 321 737 183 jiri.funda@energiekolin.cz
Vodohospodář, Laboratorní rozbory Ing. Jan Jirků 321 737 187 jan.jirku@energiekolin.cz
Technicko-provozní činnost Bc. Tomáš Holub 321 737 184 tomas.holub@energiekolin.cz
sekretariát  Pavla Bukačová 321 737 192 asistentka@energiekolin.cz

Přejít na navigaci