Přejít na obsah stránky

Zde naleznete důležité formuláře a dokumenty, které budete potřebovat při jednání s naší společností.

Zřizování vodovodních a kanalizačních přípojek

Potřebné dokumenty pro zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
Obchodní podmínky
Podmínky pro připojení na vodovod a kanalizaci 
Žádost o vyjádření
Schéma vodovodní přípojky 
Schéma kanalizační přípojky
Žádost o zřízení přípojky a přihláška k odběru
Čestné prohlášení stavebníka pro účely stanovení sazby a režimu DPH - součást žádostí vodovovodních a kanalizačních přípojek  
Standardy - kanalizace
Společná ustanovení

Technické standardy 

Standardy - kanalizace

Standardy - vodovod

Vodoměry

Nahlášení stavu vodoměru
Žádost o přezkoušení vodoměru

Smluvní vztahy

Elektronická fakturace SIPO, inkaso
Žádost o zřízení přípojky a přihláška k odběru - podklad pro uzavření smlouvy
Přihláška odběratele - oprávněné osoby - podklad pro uzavření smlouvy
Oznámení o změně odběratele
Žádost o změnu adresy odběratele 
Žádost o změnu fakturace a platebního styku ( bez záloh ) 

Reklamace

Reklamační řád
Stížnostní řád

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů
Informace o zpracování osobních údajů odběratelů
Informace o zpracování osobních údajů poškozených osob
Informace o zpracování osobních údajů při vyjadřovací činnosti
Souhlas odběratele s předáváním dat
Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů
Žádost subjektu osobních údajů

Odečet stočného - závlahové vodoměry:

Technické standardy - instalace podružného měřidla

Formulář - Odečet stočného

Ceníky

Ceník 2019

Přejít na navigaci