Přejít na obsah stránky

Nabízíme projekční činnost
Kontaktní osoba Ing. Martin Soudek, Ph.D., tel. č. 603 899 805

Firma Energie AG Kolín a.s. zajišťuje projekční činnost v oboru vodního hospodářství a zejména vodovodů a kanalizací v tomto rozsahu:

Projekční práce vodohospodářských staveb (vodovodů, kanalizací, odvodňování pozemků, rybníky, úpravy toků, studny, ČOV apod.)

  • studie zásobování vodou a odkanalizování
  • dokumentace pro územní řízení
  • dokumentace pro stavební povolení
  • prováděcí a realizační dokumentace
  • zadávací dokumentace pro výběrová řízení
  • dokumentace skutečného provedení
  • dokumentace domovních ČOV a studní
  • pasparty vodovodů a kanalizací

Přejít na navigaci