Přejít na obsah stránky

Společnost zajišťuje pravidelnou kontrolu kvality vody ve všech provozovaných oblastech.

Zákazníci se mohou informovat na stránce MOJE OBEC nebo v pracovních dnech na zákaznické lince.

Pitná voda

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví stanoví, že "pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání."

Vyhláška 252/2004 Sb., kterým se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, pak doplňuje, že "pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví."

Aktuální úplné rozbory pitné vody ke stažení zde:


Skupinový vodovod Kolín ( Kolín IV )
Skupinový vodovod Kolín ( Kolín II )
Skupinový vodovod Kolín ( Sendražice )
Skupinový vodovod Kolín ( Červené Pečky )
Skupinový vodovod Kolín ( Velim )
Skupinový vodovod Kolín ( Tři Dvory )
Skupinový vodovod Kolín ( Konárovice )
Skupinový vodovod Kolín ( Plaňany )
Skupinový vodovod Kolín ( vodojem Radim )
Skupinový vodovod JEKOZ ( Kostelec nad Černými lesy )
Skupinový vodovod JEKOZ ( Bulánka, Králka )
Skupinový vodovod Týnec - Vinařice - Lžovice - Krakovany ( Týnec nad Labem )
Skupinový vodovod Týnec - Vinařice - Lžovice - Krakovany ( Krakovany )
Skupinový vodovod Miskovice - Přítoky - Mezholezy ( Miskovice )
Skupinový vodovod Miskovice - Přítoky - Mezholezy ( Mezholezy )
Skupinový vodovod Ratboř - Kořenice ( Kořenice )
Skupinový vodovod Ratboř - Kořenice ( Ratboř )
Vodovod Velký Osek
Vodovod Krupá
Vodovod Horní Kruty
Vodovod Ždánice
Vodovod Jestřabí Lhota
Vodovod Konojedy
Vodovod Starý Kolín
Vodovod Vrátkov
Vodovod Vyžlovka
Vodovod Výžerky
Vodovod Dobřichov
Vodovod Suchdol
Vodovod Vrátkov
Upravená voda ÚPRAVNA VODY Vinice
Upravená voda ÚPRAVNA VODY Nová vodárna


Vybrané ukazatele za rok 2015

Legerova 21, 280 02 Kolín III tvrdost   NO 3
  mmol/l °N mg/l
skup. vodovod Kolín Æ Æ Æ
Kolín I,III,IV,V 3,0 16,8 11,8
Kolín II, VI, Štítary 5,8 32,3 14,2
Sendražice, Tři Dvory, Ovčáry, Konárovice, Veletov 3,0 16,8 11,8
Zibohlavy, Chocenice, Břežany I, Velim, Plaňany, Dobřichov 4,3 24,1 14,2
Červené Pečky, Polepy, Nebovidy 2,0 10,9 22,0
       
skup. vodovod Miskovice      
Miskovice, Přítoky, Mezholezy 2,0 10,9 18,0
       
skup. vodovod Týnec n. L.      
Týnec n. L., Lžovice, Vinařice, Krakovany 3,6 20,2 2,4
       
skup. vodovod Kořenice      
Kořenice, Ratboř 6,1 34,2 35,4
       
samostatné obce Kolínsko      
       
Jestřabí Lhota 4,3 24,1 3,5
Velký Osek 4,4 24,6 18,6
Starý Kolín 2,9 11,8 4,1
Suchdol 2,0 11,2 22,0
       
samostatné obce Kostelecko      
Horní Kruty 2,0 11,2 48,5
Krupá 3,7 20,9 48,3
Konojedy 3,1 17,2 36,2
Vrátkov 4,0 22,3 11,4
Ždánice 4,3 23,9 30,4
       
skup. vodovod JEKOZ      
Kostelec, Svatbín, Jevany, Krymlov, Kozojedy, Zásmuky, Štíhlice 2,7 15,0 36,8
Výžerky 3,3 18,5 29,1
Bulánka, Králka 3,3 18,7 25,3
       
       
       
       

Tvrdost vody

"Tvrdost vody" je zastaralý, nicméně stále používaný termín pro vyjádření sumy koncentrací zejména vápníku a hořčíku. V praxi se můžete setkat s různými jednotkami uváděnými pro tvrdost vody. Přehled nejčastějších najdete v následující tabulce.

Jednotky tvrdosti

Jednotka

Název

[mmol/l] Milimol na litr
[mval/l] Milival na litr
[°dH] Německý stupeň
[°F] Francouzský stupeň
[°Angl.] Anglický stupeň
[°Am.] Americký stupeň

Přepočty tvrdosti vody

Přepočet

Obrácený převod

1 mmol/l = 5,6° dH

1° dH = 0,18 mmol/l

1 mmol/l = 10° F

1° F = 0,1 mmol/l

1° dH = 1,7° F

1° F = 0,56° dH

1 mmol/l = 2 mval/l

1 mval/l = 0,5 mmol/l

Klasifikace tvrdosti

Na základě konkrétní hodnoty tvrdosti se určuje tzv. klasifikace tvrdosti která pro daný interval hodnot tvrdosti definuje její slovní popis.

Hodnota [mmol/l]

Klasifikace

0,00 - 0,75 Velmi měkká
0,75 - 1,50 Měkká
1,50 - 2,25 Středně tvrdá
2,25 - 3,00 Dosti tvrdá
3,00 - 4,50 Tvrdá
4,50 - 9,00 Velmi tvrdá
9,00 a více Mimořádně tvrdá

Přehled průměrných hodnot tvrdostí vody

Pro konkrétní hodnotu tvrdosti ve vaší lokalitě klikněte na VAŠI OBEC.

SV = skupinový vodovod

Přejít na navigaci