Přejít na obsah stránky

Den 3.5.2019 byl krajskou hygienické stanice Středočeského kraje jako orgánu ochrany veřejného zdraví, vydáno prodloužení povolení mírnějšího hygienického limitu pro pitnou vodu veřejného vodovodu Kořenice – Ratboř. 

Vážení odběratelé veřejného vodovodu Kořenice – Ratboř,

Den 3.5.2019 byl krajskou hygienické stanice Středočeského kraje jako orgánu ochrany veřejného zdraví, vydáno prodloužení povolení mírnějšího hygienického limitu pro pitnou vodu. 

Jedná se o vyšší povolenou hodnotu pro ukazatel č. 23 “dusičnany“ ve výši maximálně 65 mg/l, pro ukazatel č. 33, “chloridy“ ve výši 150 mg/l a pro ukazatel č. 38 „konduktivita“ ve výši 150 mS/m, a to nejdéle na dobu do 31. května 2020. Jedná se o prodloužení stávajícího platného povolení. 

Upozorňujeme, že nelze vodu z vodovodního řadu využívat pro přípravu stravy a nápojů kojenců do 1 roku věku (nutno nahradit balenou vodou určenou pro kojence). Dále, že pro děti od 1 roku do cca 3 let věku a pro těhotné ženy je žádoucí používat tuto vodu omezeně – přibližně polovinu spotřeby nahradit pitnou vodou z jiných zdrojů (balená pitná voda). 

Ostatní skupiny obyvatel mohou tuto vodu využívat bez omezení. 

V současné době probíhá výstavba vodovodního přivaděče, kterým bude současný stav napraven a Vaše zásobování bude realizováno plně vyhovující vodou ze skupinového vodovodu Kolín. Termín dokončení je předběžné stanoven na říjen 2019.

Přejít na navigaci