Přejít na obsah stránky

Laboratorní rozbory

Firma Energie AG Kolín a.s. zajišťuje v rámci provozování vodovodů a kanalizací laboratorní rozbory pitných a odpadních vod v akreditované laboratoři. Výsledky rozborů jsou pro odběratele pitné vody a producenty odpadních vod k dispozici u vodohospodáře společnosti.

Tuto činnost zajišťuje společnost  i pro ostatní zákazníky, včetně poradenství o technologii úpravy vod a čištění odpadních vod a dále při vyhodnocení výsledků laboratorních rozborů.

Orientační ceny rozborů (VHS Vrchlice-Maleč, a.s.):

Krácený rozbor (dle vyhlášky 252/04 Sb.)                            850,-Kč

Úplný rozbor (dle vyhlášky 252/04 Sb.)                                7.000,- až 10.000,-Kč

dle druhu odebrané vody

Výběrový rozbor                                                             1.274,- Kč

(pro účely orientačního zjištění pro domácnosti)    

Uvedené ceny jsou bez DPH.     

Ceny jednotlivých ukazatelů na vyžádání.

*Pro účely správních řízení musí odběr provést osoba pověřená akreditovanou laboratoří.

Přejít na navigaci