Přejít na obsah stránky

Inženýrská činnost

Firma VODOS s.r.o. zajišťuje projekční a poradenskou činnost v oboru vodního hospodářství a zejména vodovodů a kanalizací v tomto rozsahu:

 • k zajištění územního rozhodnutí
 • k zajištění stavebního povolení
 • zajištění výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek
 • dozorování vodohospodářských staveb
 • zpracování investičních záměrů pro dotační akce
 • zpracování finančního projektu
 • vypracování žádosti o dotaci
 • zpracování závěrečného vyhodnocení akcí (ke konečnému vypořádání dotace)
 • provozní řády vodohospodářských děl
 • kanalizační řády
 • manipulační řády

Poradenská činnost

 • v oblasti provozování vodovodů a kanalizací
 • k aplikaci zákona o vodách 254/2001 Sb, v platném znění a zákona o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb. vplatném znění
 • majetková a provozní evidence
 • poplatkové hlášení ČIŽP
 • hlášení Povodí
 • odpadové hospodářství
 • ovzduší

Přejít na navigaci