Přejít na obsah stránky

Jak správně pečovat o vodoměr

Za péči o vodoměr odpovídá podle zákona majitel nemovitosti. Musí ho chránit před mechanickým a tepelným poškozením a zaměstnancům vodohospodářské společnosti k přístroji zajistit bezpečný přístup.

Vodoměr bývá namontován uvnitř nemovitosti nebo ve vodoměrné šachtě a z vaší strany nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Pouze dbejte, aby nebyla poškozena plomba vodoměru, montážní plomby a jeho šroubení. Největším nepřítelem vodoměru je počasí.

Zima a mráz ho mohou poškodit a vám způsobit zbytečné nepříjemnosti. Abyste se jich vyvarovali, rádi bychom vám poskytli několik praktických rad.

Ochrana vodoměru proti mrazu

Je-li vodoměr umístěn venku (ve vodoměrné šachtě), proveďte následující opatření:

  • šachtu pečlivě zavřete
  • poklop šachty přikryjte tepelnou izolací (polystyren apod.)
  • v případě zvlášť silných mrazů vodoměr opatřete tepelnou izolací, stejně pro jistotu postupujte i u vodoměru, který je usazen v nezámrzné hloubce

Jako tepelnou izolaci nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout (nejrůznější deky a textilie).

Je-li vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:

  • ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí doporučených izolačních materiálů
  • prostor, kde je vodoměr umístěn, chraňte proti vnikání chladného vzduchu zvenčí (například rozbité sklepní okénko a průvan mohou být v mrazivých dnech příčinou zamrznutí a poškození vodoměru)

Ochrana před poškozením vodoměru teplem

Nejen nízké, ale také extrémně vysoké teploty, mohou způsobit poškození vodoměru. Vodoměry, které používáme pro měření dodávek pitné vody, jsou citlivými měřicími přístroji. Jejich mechanismus je vyroben z plastů vhodných pro styk s pitnou vodou do cca 40° C.

Pitná voda z vodovodu má teplotu okolo 10° C. Teplá nebo horká voda se do vodoměru může dostat například při poruše pojistného ventilu u vašeho ohřívače. Proto je nutné udržovat v provozuschopném stavu bezpečnostní a zpětné ventily ve vnitřní vodovodní instalaci.

Poškodit vodoměr teplem může i sám odběratel, který se snaží již zamrzlou vnitřní instalaci, včetně vodoměru, rozehřívat otevřeným ohněm. Po tomto zásahu vodoměr zpravidla už měřit nebude a musí se vyměnit. Že plastové části vodoměru poškodilo nadměrné teplo, snadno zjistíme po jeho demontáži ve vodoměrné dílně.

Ve všech uvedených případech jsme nuceni vyžadovat po majiteli nemovitosti náhradu škody, která spočívá ve výměně poškozeného vodoměru a jeho opravě. U některých vodoměrů může být poškození dlouhotrvajícím mrazem natolik závažné, že přístroj už je neopravitelný.

Jakmile zjistíte, že váš vodoměr nefunguje nebo je poničený, kontaktujte provozní středisko ve vaší lokalitě nebo havarijní linku 800 050 275.

Můžete se také obrátit na naši zákaznickou linku 844 244 777. Vaše včasná reakce pomůže snížit vzniklou škodu.

Přejít na navigaci