Přejít na obsah stránky

Společnost

Provozování veřejných vodovodů a kanalizací a s tím spojené další činnosti (výstavba vodovodů a kanalizací, inženýrsko-poradenská činnost v oblasti vodohospodářství, laboratorní činnost, rekonstrukce a modernizace vodárenských technologických zařízení) jsou hlavní náplní podnikání firmy Energie AG Kolín a.s.

Ta byla pěti společníky, lidmi s dlouholetou praxí s prací v oboru vodního hospodářství, založena v březnu roku 1993 a v říjnu o rok později se stala na základě schváleného vlastního privatizačního projektu a kupní smlouvy majitelem provozního majetku bývalého závodu Kolín StčVaK Praha, s.p. a současně i provozovatelem vodárenských zařízení v okrese Kolín.

"Záměr založit firmu vznikl v době, kdy bylo rozhodnuto o privatizaci vodního hospodářství. Vedla nás snaha uplatnit své schopnosti a zkušenosti v oboru, v němž každý z nás léta působil,", říkají společníci firmy. V samých začátcích měla společnost dvanáct zaměstnanců, ale tento počet se během prvního roku zvýšil až na sto dvacet pracovníků.

ENERGIE AG BOHEMIA se stala v září 2005 majoritním vlastníkem společnosti Energie AG Kolín a.s., která je dominantním provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v okrese Kolín. Se svými současnými 111 zaměstnanci dosáhla společnost Energie AG Kolín a.s. v loňském roce obratu přes 260 miliónů Kč.

Vize

V současné době je snaha firmy směrována na kvalitní provozování úpraven vod, vodovodů, čistíren odpadních vod a kanalizací. Svou činností zajistit zákazníkům kompletní servis v oboru vodovodů a kanalizací od úvodního nástinu řešení, projektovou dokumentaci, výběr zhotovitele, dozorování stavby a následné provozování.

Strategie

  • Udržení silné tržní pozice v okrese Kolín - zachování a prodloužení stávajících provozovatelských smluv v regionu
  • Nové akvizice - Cílené získávání nových zákazníků na vodárenském trhu v přilehlých regionech
  • Cílený rozvoj "vodě blízkých" služeb (projektová a inženýrská činnost, speciální technika, vodoměry, laboratoř)

Základní údaje

 

Obchodní firma:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Právní forma:

Datum vzniku:

Energie AG Kolín a.s.

Legerova 21, 280 02 Kolín III

47538457

CZ47538457

Akciová společnost

10.3.1993

Kontakt

   

Energie AG Kolín a.s.

Legerova 21

280 02 Kolín III

Zákaznická linka:

E-mail:

ID Datové schránky:

+420 844 244 777

info@energiekolin.cz

7tdtvte

Statutární orgány

Jednatelé

Ing. Roman Pešek

Ing. Pavel Linzer, MBA

Dozorčí rada

Ing. Alexandr Novotný

Ing. Lenka Petrášková

Ing. Aleš Navrátil

Ing. Vladimír Dillinger

Ing. Martin Soudek,Ph. D.

Mag. Jörg Karlhuber 

Martin Mlynář

Předseda dozorčí rady

Člen dozorčí rady

Člen dozorčí rady

Člen dozorčí rady

Člen dozorčí rady

Člen dozorčí rady

Člen dozorčí rady

Přejít na navigaci