Přejít na obsah stránky

Fakta a čísla k datu 31.12.2015  
Pitná voda  
Počet obyvatel zásobených pitnou vodou 60 000
Délka vodovodní sítě bez přípojek (v km) 507
Počet úpraven vody 7
Počet vodojemů 37
   
Odpadní voda  
Počet obyvatel napojených na ČOV 48 000
Délka kanalizační sítě bez přípojek (v km) 271
Počet ČOV 16

Přejít na navigaci