Přejít na obsah stránky

Škvorecko - omezení užívání pitné vody pouze pro pitné a hygienické účely v období od 1. 5. 2019 do 31. 7. 2019

Vážení stávající i budoucí odběratelé pitné vody,

dovolujeme si Vás informovat o aktuální situaci na skupinovém vodovodu Škvorecko (dále jen „SV Škvorecko“).

Stávající kapacita dodávek pitné vody v rámci SV Škvorecko je nedostatečná zejména na jaře a v létě v době odběrových špiček (převážně v neděli odpoledne), které nastávají nestandardními odběry vody, spíše pro jiné než pitné a hygienické účely (napouštění bazénů kropení zahrádek, mytí aut apod.). Z tohoto důvodu, stejně jako v loňském roce, i letos byla naše společnost nucena požádat místně příslušné vodoprávní úřady o vyhlášení omezení užívání pitné vody pouze pro pitné a hygienické účely v období od 1. 5. 2019 do 31. 7. 2019 formou opatření obecné povahy.   

Další informace, zejména o opatřeních, které realizujeme a plánujeme pro řešení nastalé situace naleznete zde:

Přejít na navigaci