Přejít na obsah stránky

Z důvodu havárie vodovodního řadu bude od soboty 24.8.2019 zcela uzavřená silnice I/38H (ulice Pražská na výjezdu z Kolína na Prahu). Jedná se o havárii výtlačného potrubí z ÚV Nová Vodárna.


Uzavírka začne v sobotu 24.8. cca v poledne a potrvá do pátku 30.8.2019. Jedná se o kompletní uzavírku tzn. že komunikace bude zcela neprůjezdná. Objízdné trasy budou osazeny dopravním značením a jsou směrovány na obchvat města Kolína.
Přes celou šíři vozovky bude proveden výkop do kterého se uloží nové vodovodní potrubí, které bude posléze propojeno se stávajícím vodovodním potrubím v zeleném pásu po obou stranách vozovky.
Omezení dodávky pitné vody se týká zahrádek pod věžovým vodojemem – Třešňovka. Zde bude zásobování zajištěné cisternou s pitnou vodou. Celá akce je řešena v koordinaci ŘSD, VODOS Kolín, VHS Kolín.

Děkujeme za pochopení.

 

Přejít na navigaci